Episode 6: Arnold Schönberg - Harmonilære del 2

I 6 episode av MusikkNerdPodden graver vi oss enda dypere inn i Schönbergs «Harmonielehre». Episoden kulminerer med en opplesning av siste kapittel fra hans andre harmonilærebok «Structural Functions» som ble utgitt først etter hans død. Kapittelet har navnet «En Appoliansk evaluering av en Dionysisk epoke». Her gjør Schönberg en analyse av musikkhistoriens faser og spår hvordan den vil fortsette, samt hva som er de største utfordringene med musikkutdannelse i dag (ca 1950). Musikknerdene fortsetter så debatten knyttet til vår samtid. Er vi nå inne i en Appoliansk eller Dionysisk periode?

Spotify

I-tunes

Synes du dagens tema var interessant? Under finner du tips til videre lesning!

"Harmonielehre". En belysning av Arnold Schönbergs teorier og pedagogikk fra et historisk og personlig ståsted (2018) Haakon Støring

Musikknerd Haakon sin masteroppgave om Schönberg! Her kommer beskrivelsen:

Denne oppgaven belyser Arnold Schönbergs innovative teorier og pedagogikk gjennom hans hovedverk Harmonielehre (1911/1922). Ved gjennomgang av Schönbergs Harmonielehre problematiseres og utforskes flere konsepter med en rekke forskjellige innfallsvinkler. En historisk gjennomgang av harmonilærefaget er slik gjort som et grunnarbeid for sammenligning med Schönbergs teorier. Schönbergs senere publikasjoner vil også bli benyttet for å belyse enkelte problemer. Mine personlige erfaringer fra arbeidet med Schönbergs oppgaver vil også ha en sentral plass i gjennomgangen. Dette har som formål å tilgjengeligjøre dette verket for både historikere, teoretikere, pedagoger og nysgjerrige studenter. Det vil også utforskes hvordan Schönbergs metoder kan videreutvikles for å kunne benyttes i et moderne satslærefag. I denne prosessen er det blitt gjort en kort undersøkelse av den norske sastlæretradisjonens historie.

Style and Idea - (1950) Arnold Schönberg

En samling av frittsående artikler fra Schönbergs hånd! Her finnes artikler om alt fra hvordan kommunale musikkskoler bør organiseres, beskrivelse av 12-tone metoden og en fantastisk artikkel om Johannes Brahms! Et must for alle Schönberg fans!